Tiệc bàn

Tiệc bàn 5

1.600.000₫

Tư vấn: 0986.359.710 - 0985.199.295

Chi tiết
Tiệc bàn 4

1.200.000₫

Tư vấn: 0986.359.710 - 0985.199.295

Chi tiết
Tiệc bàn 3

1.180.000₫

Tư vấn: 0986.359.710 - 0985.199.295

Chi tiết
Tiệc bàn 2

1.100.000₫

Tư vấn: 0986.359.710 - 0985.199.295

Chi tiết
Tiệc bàn 1

1.070.000₫

Tư vấn: 0986.359.710 - 0985.199.295

Chi tiết

Gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi

Để nhận được dịch vụ chăm sóc tốt nhất, bạn nên điền đầy đủ thông tin bên dưới và gửi cho chúng tôi.